Перейти до вмісту

Центр порівняльної професійної педагогіки

Центр порівняльної професійної педагогіки створено в 2011 році спільно з Відділом порівняльної професійної педагогіки (з 2016 р. – Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих) Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. Центр порівняльної професійної педагогіки (далі – Центр) – науково-методичне об’єднання вчених, дослідників, педагогів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, які володіють іноземними мовами, здійснюють наукові пошуки в галузі педагогічної компаративістики, популяризують дисципліну «Порівняльна професійна педагогіка», обґрунтовують шляхи реалізації інноваційних і прогресивних ідей зарубіжного досвіду в освітньому просторі України.

Центр підтримує зв’язки з освітніми закладами, науковими установами, міжнародними фаховими організаціями США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, Польщі, Китаю та ін.

Напрями діяльності Центру:

✔ Ліцензована підготовка кандидатів до складання міжнародних кембриджських іспитів (меморандум з Авторизованим Кембриджським екзаменаційним центром Oxford Klass) на рівень володіння іноземною мовою (сертифікація вчителів англійської мови, здобувачів вищої освіти, учнів ЗЗСО) (модератор Дорофєєва О. М.)

✔ Організація щорічного міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» (спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) (модератори Авшенюк Н. М., Бідюк Н. М.)

✔ Організація педагогічних майстерень для вчителів іноземної мови міста та області (модератори Садовець Л. В.).

✔ Організація тренінгів для викладачів іноземних мов кафедр університету з інноваційних технологій викладання (Мартинюк О. М.).

✔ Робота з здобувачами вищої освіти, магістрами, вчителями-початківцями, з формування та розвитку педагогічної майстерності у викладанні іноземних мов (модератор Бідюк Н. М,, Лапшина О. О.).

✔ Проведення щорічних виставок навчальних посібників та комплексів з викладання іноземної мови на різних етапах навчання (за сприяння та співпраці з провідними іноземними видавництвами).

✔ Проведення круглих столів та секційних засідань в межах міжнародних конференцій «Професійне становлення особистості фахівця» (модератори Бідюк Н.М., Орловська О. В.)

✔ Консультування, науково-методичні семінари для різних категорій педагогічних працівників міста й області (модератор Дорофєєва О.М.).

✔ Організація вебінарів з обміну досвідом з мовними школами України, США, Канади (ILAC, CLLC, English School of Canada) (модератори Бідюк Н. М., Дорофєєва О.М., Лапшина О.О.. Мартинюк О.В.)

✔ Проведення та апробація досліджень з порівняльної професійної педагогіки.

✔ Міжнародна співпраця з освітніми установами.

✔ Видання фахового наукового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (спільно ХНУ – ІПООД імені Івана Зязюна) (головний редактор Бідюк Н. М.)

Діяльність Центру, як осередку неформальної освіти і професійного розвитку, зорієнтована на створення умов для наукової творчості, удосконалення професіоналізму, формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, здобувачів PhD, науково-педагогічних працівників, вчителів ЗЗСО.

Контакти:
Навчальний корпус № 4, каб. 427