Перейти до вмісту

НАШІ КОНТАКТИ

Факультет міжнародних відносин і права

Хмельницький національний університет
вул. Інститутська, 11, Хмельницький, Україна, 29016
3 корп. 3 поверх, к. 320
Тел:(0382) 77-35-04
е-mail: fmvp@khmnu.edu.com

Faculty of International Relations and Law

Khmelnytskyi National University
11, Instytuts’ka str., Khmelnytskyi, 29016, Ukraine
3 корп. 3 поверх, к. 320
Tel: (0382) 77-35-04

Кафедра іншомовної освіти і міжкультурної комунікації
Навчальний корпус №4, каб. 419
е-mail: iomk@khmnu.edu.ua
instagram: https://www.instagram.com/kafedra_iomk/
facebook: https://www.facebook.com/kafedra.iomk

Декан факультету міжнародних відносин і права
– доктор педагогічних наук, професор Третько Віталій Віталійович
е-mail: tretko@khmnu.edu.ua
Завідувач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації,
гарант освітньо-наукової програми “Освітні, педагогічні науки” (Доктор філософії)
– доктор педагогічних наук, професор Бідюк Наталя Михайлівна
е-mail: biduknm@ukr.netbiduknm@khmnu.edu.ua
Гарант освітньої програми «Англійська мова і зарубіжна
література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
– кандидат педагогічних наук, доцент Орловська Ольга Володимирівна
е-mail: orlovsky5@ukr.netorlovskaO@khmnu.edu.ua

Гарант освітньої програми «Філологія. Прикладна лінгвістика»

– кандидат філологічних наук, доцент Дорофєєва Олена Миколаївна
е-mail: elenadorofeyeva72@gmail.comdorofieievaol@khmnu.edu.ua
Гарант освітньої програми “Середня освіта. Англійська мова і зарубіжна література” другого (магістерського) рівня вищої освіти
– кандидат педагогічних наук, доцент Мартинюк Олена Володимирівна
е-mail: martyniuko@khmnu.edu.ua