Перейти до вмісту

Конференції та семінари

Щорічно викладачі кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації спільно з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна (м. Київ), Хмельницьким національним університетом, Центром порівняльної професійної педагогіки у співпраці з кафедрою ЮНЕСКО НАПН України “Неперервна професійна освіта ХХІ століття” беруть участь у організації науково-методичного семінару “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів”.

Задля залучення вітчизняних і зарубіжних дослідників до обговорення методології порівняльних досліджень, умов їх ефективності й результативності, з одного боку, та пошуку шляхів науково-методичного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти і освіти дорослих, з іншого, – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет уже дванадцятий рік поспіль проводять Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України. Семінар традиційно приурочують до Всеукраїнського дня науки.

Робота семінару, що передбачає дистанційну участь наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, сфокусована на дослідженні стану розробки таких наукових проблем:

– становлення порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні й зарубіжжі;

– глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих;

– професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя:порівняльний аналіз;

– забезпечення якості професійної підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах;

– упровадження інноваційних педагогічних технологій іншомовної підготовки фахівців в освітній процес.

XІI Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів” (18 травня, 2023)

● Програма семінару

ХI Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів” (19 травня, 2022)

● Програма семінару

● Тези семінару

Х Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів” (13 травня, 2021)

 ІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі» (30 листопада 2021 року)

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (Вінницький державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 25 листопада 2020 року)

Міжнародна науково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи” (7-8 листопада 2019 року)