Перейти до вмісту

Спеціальність 035.10 ФІЛОЛОГІЯ. Прикладна лінгвістика

Вступ 2023

Правила прийому до університету у 2024 році

Перелік спеціальностей університету, на які оголошується набір ОС “Магістр” у 2024 році.

Інформація про акредитацію освітніх програм університету.

Вимоги до мотиваційних листів вступників.

Для вступу на бакалаврський рівень вищої освіти цьогоріч абітурієнтам потрібно буде пройти національний мультипредметний тест (НМТ). НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких – обов’язкові, а третій – на вибір вступника. 

Обов’язкові навчальні предмети – українська мова й математика, а на вибір – історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика. Предмет, тестування з якого вступник бажатиме пройти на вибір, він зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ.

З міркувань безпеки ухвалено таке рішення: НМТ проходитиме в один день. Тестування триватиме 180 хвилин, отже, на кожний і блок відведено по 60 хвилин. Зауважимо, що учасники зможуть самостійно розподіляти свій час, тож ті з них, хто швидше виконає завдання з української мови або математики, зможе довше попрацювати над блоком з предмета на вибір.

Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100–200 балів. Таблиці переведення Міністерство освіти і науки затвердить завчасно. Отже, одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу. Для всіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про значення цих коефіцієнтів міститиметься в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Цей документ буде затверджено невдовзі. Для отримання результату за шкалою 100-200 балів з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.

Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить безпаперову реєстрацію. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на сайті цієї установи.  Усі етапи реєстрації будуть докладно описані на сайті Центру.  

Наразі передбачено проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме в червні, додаткова – в червні – липні. У додатковій сесії тестування зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії. 

Як і минулого року, НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами. Про те, у яких саме країнах проходитиме оцінювання, ми повідомимо згодом. Ворог продовжує атакувати наші міста, тож, як і минулого року, тестування призупинятимуть під час повітряних тривог і продовжуватимуть лише після повернення учасників і працівників ТЕЦ із укриттів.  

Учасники зможуть самостійно вибирати третій предмет НМТ. Він буде універсальним, тобто абітурієнт зможе вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він вибрав. Утім для вступу на різні спеціальності до результатів НМТ буде застосовано різні коефіцієнті. Якщо абітурієнт  вступатиме на правничий напрям підготовки – більшу вагу матиме результат з історії України, аніж з біології, а на медичний – навпаки. 

У тестуванні з історії України у 2023 році учасники працюватимуть із завданнями, що стосуватимуться подій другої половини XVI – початку ХХІ ст.

У тестуванні з іноземних мов не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання. Принагідно зауважимо: Український центр оцінювання розвиваємо тестову платформу, тож подібні завдання обов’язково стануть  доступними на ній у майбутньому. 

Як і минулого року, під час роботи з тестами з математики вступники зможуть користуватися довідковими матеріалами. 

Український центр оцінювання якості освіти не пізніше травня 2023 року підготує демонстраційні варіанти всіх блоків НМТ, тож учасники зможуть ознайомитися з форматом тестування і попрактикуватися у виконанні завдань. 

Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або результатами ЗНО 2021 чи 2020 року.

Цьогоріч здобувачі повної загальної середньої освіти не проходитимуть державну підсумкову атестацію.

Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ), у якому будуть два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської). Також для вступу на спеціальності 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини потрібно буде скласти Єдиний фаховий вступний іспит (ЄФВВ). 

Спеціальність 035.10 ФІЛОЛОГІЯ. Прикладна лінгвістика

Освітньо-професійна програма «Філологія. Прикладна лінгвістика» поєднує поглиблене вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови) з фаховими лінгвістичними дисциплінами, спрямованими на аналіз, редагування, переклад (зокрема автоматизований) та комп’ютерну обробку текстової інформації в економічному, науково-технічному та інформаційному просторах суспільного життя.

Пропонуємо інтегровану освіту з прикладним спрямуванням, поєднання лінгвістичного та аналітичного мислення, наявність елективних курсів професійного спрямування, орієнтацію навчання на особистий успіх студента та розвиток його навчальної автономії; ефективні заходи активізації та заохочення до пошуково-дослідницької діяльності; можливість брати участь у міжнародних семінарах і вебінарах, студентських програмах обміну.

При вступі на денну форму навчання вступники проходять конкурсний відбір за балами сертифікатів з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИІНОЗЕМНОЇ МОВИМАТЕМАТИКИ або ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, або БІОЛОГІЇ, або ГЕОГРАФІЇ, або ФІЗИКИ, або ХІМІЇ.

Ми в соціальних мережах:

Facebookhttps://www.instagram.com/kafedra_iomk/

Іnstagram:  https://www.facebook.com/kafedra.iomk

ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ:

• освітнього рівня “БАКАЛАВР” (4 роки навчання): кваліфікація – бакалавр філології за спеціалізацією Прикладна лінгвістика.

Диплом філолога, лінгвіста, фахівця з інформаційних технологій та інфокомунікацій надає найкращі перспективи працевлаштування в умовах гострої конкуренції на ринку мовно-інформаційних послуг (сфера перекладу, IТ-освіта, PR-технології, медіа, мовний контент).

ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

• Громадянське суспільство

• Вступ до мовознавства

• Основи наукових досліджень

• Інформаційні технології за професійним спрямуванням

• Сучасна українська літературна мова

• Ділова англійська мова

• Основи програмування

• Психологія та комунікації

• Фізичне виховання

ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

• Історія зарубіжної літератури

• Основи прикладної лінгвістики

• Країнознавчий аспект англомовних країн

• Основи комунікативної лінгвістики

• Лексикологія англійської мови

• Практичний курс англійської мови

• Практична граматика (англійська мова)

• Практична фонетика (англійська мова)

• Практичний курс німецької мови

• Теорія і практика перекладу (англійська мова)

• Основи лінгвістичного аналізу тексту

• Стилістика англійської мови

• Історія англійської мови

• Комп’ютерний контент-аналіз тексту

• Практика з інформаційних технологій

• Комп’ютерно-лінгвістична практика


• Навчальний план 2020

• Філологія. Прикладна лінгвістика 2016

• Філологія. Прикладна лінгвістика 2019

• Філологія. Прикладна лінгвістика 2020