Перейти до вмісту

Наукова школа «Порівняльна професійна педагогіка»

Наукова школа створена у 2011 році,
налічує 8 докторів наук та 21 кандидат наук (у тому числі доктори філософії)

Наукові дослідження здійснюються за такими напрямами:

– теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів (філологів) у зарубіжних країнах;

– розвиток зарубіжних педагогічних систем, педагогічне наставництво;

– неперервна професійна підготовка та професійний розвиток фахівців у світовому досвіді;

– освіта дорослих у зарубіжних країнах;

– міжнародна мобільність та сертифікація.

Основні досягнення наукової школи:

За час існування наукової школи її колективом створено: «Центр порівняльної професійної педагогіки»; фаховий науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»; захищено 7 докторських і 21 кандидатських дисертацій (у тому числі PhD); видано 7 монографій, 20 навчально-методичних праць; опубліковано понад 200 статей у фахових виданнях України та за кордоном (з них 15 у SCOPUS та WoS); проведено 10 міжнародних науково-методологічних семінарів «Розвиток порівняльної професійної педагогіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів».

Географія наукової школи:

Хмельницький, Київ, Одеса, Вінниця, Луцьк, Вашингтон (США)

Вихованці наукової школи:

доктори педагогічних наук

1. Скиба К. М. «Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США» (2017)

2. Іконнікова М.В. «Теорія і практика професійної підготовки філологів в університетах США» (2018)

3. Солтик О.О. «Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності майбутніх учителів фізичної культури» (2019)

4. Кисленко Д. М. «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки фахівців з охоронної діяльності та безпеки» (2019)

5. Зорочкіна Т. С. «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в університетах Великої Британії» (2020).

6. Пріма Д. М. Теоретико-методичні засади формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи (2020)

7. Нагорна О. О. «Теорія і практика професійної підготовки магістрів міжнародного арбітражу в університетах Великої Британії» (2021)

кандидати педагогічних наук

1. Шаран Р. В. «Професійна підготовка магістрів інформаційних технологій в системі дистанційної освіти США» (2010)

2. Орловська О. В. «Підготовка майбутнього вчителя до виховання толерантності в учнів старшої школи США» (2011)

3. Мартинюк О. В. «Професійна підготовка магістрів технічного перекладу в університетах США» (2012)

4. Сергєєва О. В. «Професійна підготовка перекладачів в університетах Великої Британії» (2012)

5. Корнієнко В. В. «Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в університетах США» (2012)

6. Тичинська О. В. «Професійна підготовка шкільних консультантів в університетах США» (2013)

7. Швець Н. В. «Педагогічні засади забезпечення здорового способу життя студентської молоді у Російській Федерації» (2013)

8. Глушок Л. М. «Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Австралії» (2013).

9. Гандабура О. В. «Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів» (2014)

10. Тарасова О. В. «Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин в університетах США» (2014)

11. Гук С. В. «Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії» (2014)

12. Велущак М. Я. «Підготовка майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу в університетах США» (2015)

13. Комочкова О. О. «Професійна підготовка фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії» (2015)

14. Поперечна Л.Ю «Професійний розвиток учителів початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації» (2015)

15. Сушенцев А. О. «Професійне вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США» (2016)

16. Пододименко І. І. «Професійна підготовка бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії» (2016)

17. Коржинська Т. В. «Професійна підготовка фахівців митної служби у вищих навчальних закладах Республіки Польща» (2017)

18. Бохонько Є. О. «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів» (2017)

19. Наконечна А. О. «Організація самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів в університетах США» (2018)

20. Олеськова Г. Г. «Фахова підготовка сестринського персоналу в системі професійної медичної освіти Німеччини» (2020)

21. Демченко Ю. С. «Професійна підготовка соціальних реабілітологів в США» (2021)