Перейти до вмісту

Наукова школа «Міжнародна освіта»

Наукова школа створена у 2015 році,
налічує 1 доктора наук та 6 кандидатів наук.

Наукові дослідження здійснюються за такими напрямами:

– теоретичні і методичні засади підготовки фахівців у системі вищої освіти зарубіжних країн;

– розвиток зарубіжних педагогічних систем;

– міжнародна мобільність та сертифікація фахівців;

– підготовка іноземних студентів в зарубіжних країнах

Основні досягнення наукової школи:

За час існування наукової школи її колективом захищено 6 кандидатських дисертацій; видано 1 монографію, 8 навчально-методичних праць; опубліковано понад 100 статей у фахових виданнях України та за кордоном (з них 4 у SCOPUS та WoS).

Представники наукової школи беруть активну участь у міжнародних стажуваннях для вивчення нових тенденцій та підходів у міжнародній освіті з метою впровадження інноваційних ідей зарубіжного досвіду в освітньому просторі України.

Вихованці наукової школи

Кандидати педагогічних наук

1. Михайлюк Марина Ігорівна «Професійна підготовка майбутніх інженерів у галузі наноелектроніки в університетах Великої Британії», (2015)

2. Фаст Аліна Сергіївна «Професійна підготовка магістрів публічного адміністрування в університетах США», (2018)

3. Брайко Богдан Валерійович, «Професійна підготовка магістрів з кібербезпеки в університетах Великої Британії», (2020)

4. Романюк Інна Олександрівна, «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної середньої школи», (2021).

5. Дзюба Маргарита Ігорівна, «Професійна підготовка бакалаврів з міжнародних відносин в університетах Великої Британії», (2021)

Доктор філософії

6. Мединська Аліна Валентинівна, «Професійний розвиток вчителів іноземних мов в системі післядипломної освіти Франції», (2020)