Перейти до вмісту

Вибіркові дисципліни кафедри

Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює у процесі формування індивідуального навчального плану в обсязі, що становить не менше 25% від загального обсягу освітньої програми. Усі дисципліни, які пропонуються на вибір кафедрою іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, мають обсяг 4 кредити ЄКТС і завершуються таким контрольним заходом як залік.

Процедура вибору навчальних дисциплін регламентуються
Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін 

ДОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Описи вибіркових дисциплін (бакалаврат) 

Описи вибіркових дисциплін (магістратура)