Перейти до вмісту

Підготовка здобувачів PhD

Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Доктор філософії з освiтнiх, педагогiчних наук» (Phd) з галузі знань 01 Освiта/Педагогiка за спеціальністю 011 Освiтнi, педагогiчнi науки