Перейти до вмісту

Роботодавці

● Онлайн захист педагогічної практики
● Круглий стіл із роботодавцями з питань удосконалення практичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови

Онлайн захист педагогічної практики магістрів

25 листопада 2021 року відбувся онлайн-захист педагогічної практики магістрів 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (англійська)). Впродовж 4-х тижнів з 29 вересня по 26 жовтня 2021 р. здобувачі вищої освіти мали змогу застосувати на практиці здобуті теоретичні знання, а також реалізувати власні методичні задумки на заняттях англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури на базі кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації ХНУ.

Однією з актуальних проблем вищої педагогічної освіти є якісна підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців, які володіють системними знаннями й уміннями, використовуючи їх у нестандартних ситуаціях, здатних до творчої професійної діяльності. Формування педагога нового типу забезпечується крізь призму практичної підготовки.

Звіти про виконання програми педагогічної практики заслухала комісія у складі викладачів кафедри доц. О. В. Орловської, доц. С. В. Король та доц. О. В. Мартинюк.

До захисту долучилася Ірина Павлівна Задорожна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Магістри представили звіти про проходження педагогічної практики у формі презентації, де детально презентували виконану роботу відповідно до поставлених завдань практики. Студенти поділилися враженнями від проведення практичних занять, розповіли про використані ними інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології в умовах дистанційного навчання.

Педагогічна практика поглибила знання практикантів у спілкуванні із студентською аудиторією; вдосконалила методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи; стала основою формування морально-етичних якостей викладача ЗВО, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності.

Онлайн-захист педагогічної практики студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (англійська))

18 березня 2021 р. відбувся онлайн-захист педагогічної практики студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (англійська)), які навчаються за освітньою програмою «Англійська мова і література». Впродовж 4-х тижнів з 1 лютого до 26 лютого 2021 р. здобувачі вищої освіти мали змогу застосувати на практиці здобуті теоретичні знання, а також реалізувати власні методичні задумки на уроках англійської мови у спеціалізованих школах та гімназіях м. Хмельницького та Хмельницької обл.

Звіти про виконання програми практики заслухала комісія у складі викладачів кафедри доц. О. В. Орловської, доц. С. В. Король та доц. О. В. Мартинюк.

До захисту долучилася заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Вікторівна Кшановська

Незважаючи на карантинні обмеження, студенти отримали гарну нагоду презентувати результати проходження практики, поділитися здобутим педагогічним досвідом, обговорити проблеми та труднощі професії вчителя іноземної мови, отримати поради та настанови від викладачів.

Здобувачі вищої освіти поділилися своїми враженнями від проходження педагогічної практики.

Зоряна Атаманчук «Педагогічна практика, пройшла цікаво та пізнавально. Під час її проходження, я навчилась багатьох речей. Перш за все, вмінню імпровізувати. Педагогічна практика дала мені змогу навчитися викладати матеріал цікаво та доступно для розуміння дітей».

Ірина Сукманюк «Проходження педагогічної практики було для мене ефективним. Практика дала мені змогу перевірити як теоретичні знання, так і знання методики викладання дисципліни, втілити у життя власні плани та ідеї, перевірити себе на міцність. Під час уроків я використовувала інноваційні методи навчання аудіювання та говоріння, які ми вивчали на парах з методики викладання англійської мови. На власному досвіді я переконалася, наскільки важким, але водночас і цікавим, є обраний мною професійний шлях; чітко зрозуміла, що неодмінним атрибутом педагогічної діяльності є постійне експериментування, пошук нових ідей, креативність тощо».

Валерія Оракбаєва «Педагогічна практика допомогла мені набути безцінного практичного досвіду і навики роботи з учнями різного віку, поглибити свої знання в педагогіці, сформувати уміння по організації продуктивної взаємодії з класом, уміння грамотно розподіляти час і навантаження, відповідно до рівня знань та вікових особливостей учнів. Проходження педагогічної практики принесло низку позитивних результатів та висновків, що сприятимуть моїй подальшій педагогічній діяльності».

Юлія Ковальська «Після успішного проходження педагогічної практики, я зрозуміла, що праця педагога дуже виснажлива і кропітка. Цей досвід, який я отримала, безумовно стане у нагоді у моїй майбутній педагогічній діяльності. Попри усі труднощі, які супроводжували мене під час проведення уроків, я запам’ятала лише найкращі моменти: посмішки учнів, хорошу атмосферу, зацікавлені та яскраві очі учнів. Після завершення практики, я усвідомила одну дуже важливу істину: бути вчителем – не просто, але дитяча віддача та енергія мотивує та допомагає».

Вікторія Антонюк «На мою думку, педагогічна практика була для мене дуже корисна, тому що сприяла формуванню нових і закріпленню навичок викладання іноземної мови. Я зрозуміла, що бути вчителем – це не лише проводити уроки в школі, це безперервна праця над собою, своєю поведінкою, навичками, а також майстерністю викладання, адже тенденції педагогіки змінюються і вчитель має бути обізнаним з ними сповна».

Ірина Верезумська «Загалом, проходження педагогічної практики є надзвичайно результативним для мене, адже воно дало змогу зробити низку висновків та отримати практичний досвід, що сприятиме моїй подальшій педагогічній діяльності. У цілому, педагогічна практика поглибила мої знання з фахової дисципліни, закріпила впевненість у правильності виборі професії та заохотила мене вдосконалювати свої знання з англійської мови».

Круглий стіл із роботодавцями з питань удосконалення практичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови

21 грудня 2020 року на кафедрі іншомовної освіти та міжкультурної комунікації в режимі відеозв’язку відбулось засідання круглого столу на тему: «Шляхи удосконалення практичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови».

У заході взяли участь роботодавці м. Хмельницького, зокрема: директор навчально-виховного об’єднання № 5 імені Сергія Єфремова Яківчук А. А., директор гімназії № 2 Байдич В. Г., директор Мовної студії «А+» Зачинська Н. В., заступниця директора з навчально-виховної роботи СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка М. Павловського Ткачук Л. П., директор ліцею №15 імені Олександра Співачука Кіящук А. Й.; керівник методичного об’єднання вчителів іноземної мови Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура Дехтяренко Л. І. та ін. Учасниками круглого столу від випускової кафедри були: зав. кафедри д-р пед. наук, проф. Бідюк Н. М., гарант освітньої програми «Англійська мова і література» канд. пед. наук, доц. Орловська О. В., члени проектної групи канд. пед. наук, доц. Мартинюк О. В., канд. пед. наук, доц. Король С. В., а також декан факультету міжнародних відносин д-р пед. наук, проф. Третько В.В.

В рамках круглого столу обговорювалися питання удосконалення змісту освітньо-професійної програми «Англійська мова і література» для спеціальності 014 Середня освіта. (Мова і література (англійська)), а також підвищення якості практичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови.

Представники закладів середньої освіти висловили думку щодо посилення зв’язку між теоретичною та практичною підготовкою майбутніх учителів іноземної мови. Основними рекомендаціями роботодавців визначено: орієнтир на стандарти світових практик; забезпечення неперервності і системності практичної підготовки; спрямування молодих фахівців на подальший професійний розвиток у викладацькій діяльності; сертифікація на підтвердження рівня володіння іноземною мовою. Учасники круглого столу погодилися щодо необхідності урізноманітнення напрямів співпраці (залучення роботодавців до проведення круглих столів, майстер-класів, вебінарів, бінарних занять, захистів практик, засідань кафедри), забезпечення тісного взаємозв’язку між закладами вищої та середньої освіти на засадах партнерства. З урахуванням професійних інтересів роботодавців, викладачів і студентів запропоновано розробити стратегію взаємодії стейкхолдерів та випускової кафедри з метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови.