Перейти до вмісту

Наукова школа «Розвиток професійно-педагогічної культури сучасного фахівця»

Наукова школа створена у 2012 році під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Гомонюк Олени Михайлівни
Наукова школа налічує 1 доктора наук та 7 кандидатів наук (у т.ч. PhD).


Наукові дослідження здійснюються за такими напрямами:

– Конфліктологічна культура фахівця;

– Підготовка майбутніх фахівців до інноваційної професійної діяльності;

– Соціальна компетентність фахівця;

– Професійно-комунікативна компетентність фахівця;

– Міждисциплінарний підхід у педагогіці;

– Професійно-педагогічна культура фахівця;

– Розвиток професійної мобільності фахівця.

Основні досягнення наукової школи:

За час існування наукової школи її колективом захищено 7 кандидатських дисертацій; видано 2 монографії, 14 навчально-методичних праць; опубліковано понад 100 статей у фахових виданнях України та за кордоном (з них 4 у SCOPUS та WoS).

Вихованці наукової школи

Кандидати педагогічних наук

Дзяна О.С. «ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ» (2012).

Потапкіна Л.В. «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ (2015)

Шпичко І.О. «ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ» (2016)

Баранюк В. В. «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» (2016).

Покудіна Л.С. «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ» (2018).

Авраменко Н.О. «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» (2019).

Доктор філософії в галузі 01 – Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Хіміч В.Л. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАРОДНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» (2021)