Перейти до вмісту

Студентський науковий гурток «Крос-культурні діалоги»

Гурток розпочав свою діяльність з вересня 2020 року.
Керівник гуртка: доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Коваль І. В.
Староста гуртка: студентка групи СОА-21 Савонік І.

Студенти кафедри спеціальності  014 – Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) та додаткової предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)), а також 035. Філологія (Прикладна лінгвістика) проявляють наукову активність вже з першого року навчання. Таким чином, виникла потреба у створенні наукового гуртка (протокол № 1 від 31 серпня 2020 року).

Науковий гурток створено відповідно до положення ХНУ «Про науково-дослідну роботу студентів Хмельницького національного університету».

Цілі діяльності студентського наукового гуртка:

1. Залучення студентів до наукової діяльності.

2. Поглиблення теоретичних та практичних знань з англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, методики викладання іноземної мови.

3. Підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях та семінарах.

4. Розвиток у студентів навичок і вмінь критичного та креативного мислення, академічного письма та грамотності.

5. Формування і вдосконалення вмінь публічного виступу.

6. Консультування студентів щодо питань, пов’язаних із написанням наукових робіт.

7. Популяризація науково-дослідницької діяльності серед студентів.

8. Сприяння підвищенню рівня наукової підготовки, формування інтересу до наукової творчості, розвиток науково-дослідницького мислення, наукової самостійності.

9. Реалізація принципу наступності освіти ? ознайомлення і підготовка студентів до можливого продовження навчання за магістерською програмою.

10. Залучення студентів до реалізації НДР кафедри.

11. Розширення країнознавчої та культурної компетентностей студентів.

Секції наукового гуртка:

А). Станом на 2020 р.

1. Мовознавство (керівник секції – доц. Дорофєєва О. М.). Члени гуртка: Довганюк А. (СОА-19), Панчоха І. (СОА-19), Приймачук Ю. (СОА-19), Чуркіна Л. (ФПЛ-19) (станом на вересень 2020 року).

2. Методика викладання іноземної мови (керівник секції – доц. Садовець О. В.). Члени гуртка: Машталер В. (СОА-18), Верещинський А. (СОА-18), Сукманюк І. (СОА-17), Оракбаєва В. (СОА-17), Павлюк С. (СОАм-20), Філіпова І. (СОАм-20), Ліщук К. (СОАм-20), Кравець Х. (СОАм-20), Волков П. (СОАм-20) (станом на вересень 2020 року).

3. Країнознавство англомовних та німецькомовних країн (керівник секції – доц. Лапшина О.О.). Члени гуртка: Асоян А. (СОА-19), Ровінська Д. (СОА-17), Бондар А. (ФПЛ-19), Суслик І., (ФПЛ-19) (станом на вересень 2020 року).

4. Зарубіжна література (керівник секції – доц. Рогульська О. В.). Члени гуртка: Білик Ю. (СОА-18), Бойчунь К. (СОА-18), Харитонова А. (СОА-19), Павлюк О. (ФПЛ-19) (станом на вересень 2020 року).

Б). Станом на 2021 р.

1. Мовознавство (керівник секції – доц. Дорофєєва О.М.). Члени гуртка: Довганюк А. (СОА -19), Панчоха І. (СОА-19), Оракбаєва В. (СОАм),Рудяк А.(СОАм) (станом на вересень 2021 року)

2. Методика викладання іноземної мови (керівник секції – доц. Садовець О.В.). Члени гуртка: Татаревська Д. (СОАм), Домінов Б. (СОАм), Ляскович Д.(ФПЛ-18), Мамчич К.(ФПЛ-18), Ковальська Ю.(СОАм), Атамачук З.(СОАм) (станом на вересень 2021 року)

3. Країнознавство англомовних та німецькомовних країн (керівник секції – доц. Король С.В.). Члени гуртка: Харитонова А. (СОА-19), Шек К.(ФПЛ-20), Стрілець К.( ФПЛ-18), Яруш О. (ФПЛ-18), Криндисарук І.(СОАм) ( станом на вересень 2021 року)

4. Зарубіжна література (керівник секції – доц. РОгульська О.О.). Члени гуртка: Гнапінська Д. (СОА-21), Кулеша М.(СОА-21), Остапчук К.(ФПЛ-18), Івахова М.(СОАм), Ровінська Д.(СОАм) ( станом на вересень 2021 року)

В). Станом на 2022 р.

1. Мовознавство (керівник секції – доц. Дорофєєва О.М.). Члени гуртка: Довганюк А. (СОА-19), Панчоха І.(СОА-19), Оракбаєва В.(СОАм), Рудяк А.(СОАм) (станом на вересень 2022року)

2. Методика викладання іноземної мови (керівник секції –доц. Садовець О.В.). Члени гуртка: Асоян А. (СОА-19), Кичак Д.(СОА-21), Каліщук І.(СОАм), Домінов Б.(СОАм), Атаманчук З.(СОАм), Ковальська Ю.(СОАм) (станом на вересень 2022року)

3. Країнознавство англомовних та німецькомовних країн (керівник секції – доц. Король С.В.). Члени гуртка: Харитонова А. (СОА-19), Шек К.(ФПЛ-20), Стрілець К.(ФПЛ-18), Яруш О.(ФПЛ-18), Криндисарук І. (СОАм), Татаревська Д. (СОАм), Кметь А. (СОАм) (станом на вересень 2022року)

4. Зарубіжна література (керівник секції – доц. Рогульська О.О). Члени гуртка: Гнапінська Д.(СОА-21), Кулеша М.(СОА-21), Чуркіна Л.(ФПЛ-19), Івахова М.(СОАм), Ровінська Д.(СОАм) (станом на вересень 2022 року)

Г). Станом на 2023 р.

1. Мовознавство (керівник секції – доц. Дорофєєва О.М.). Члени гуртка: Яруш О.(СОАм-21), Харитонова А.(СОАм-21), Стрілець К.(СОАм-21), Кравець М.(ФПЛ-20)., Мамчич К. (СОАм-21).

2. Методика викладання іноземної мови ( керівник секції – доц. Садовець О.В.). Члени гуртка: Кулеша М.(СОА-20), Кулікова А. (СОА-21), Кичак Д.(СОА-20), Бойко О.(СОА-21).

3. Країнознавство англомовних та німецькомовних країн (керівник секції – доц. Коваль І.В.). Члени гуртка:  Грохольська Д.(ФПЛ-21), Полукравець А.(СОА-21), Попик В.(СОА-21), Шелестинська І.(СОА-21).

4. Зарубіжна література (керівник секції – ст. викл. Дубініна К.А.). Члени гуртка: Гнапінська Д.(СОА-20), Кулікова А.(СОА-21), ПІчкун Н.(СОА-21), Звонська В.(СОА-20).

Основні форми наукової роботи учасників гуртка:

1) підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань;

2) виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових семінарах та конференціях;

3) виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики.

План роботи гуртка на 2020-2021 навчальні роки

План роботи гуртка на 2021-2022 навчальний рік

План роботи гуртка на 2022-2023 навчальний рік

Протоколи засідань

 Протокол засідання наукового гуртка №1 від 22.09.2020

 Протокол засідання наукового гуртка №2 від 24.11.2020

 Протокол засідання наукового гуртка №3 від 13.01.2021

 Протокол засідання наукового гуртка №4 від 21.10.2021

 Протокол засідання наукового гуртка №5 від 29.03.2022

 Протокол засідання наукового гуртка №6 від 23.05.2022

Протокол засідання наукового гуртка №7 від 28.10.2022

Протокол засідання наукового гуртка №8 від 23.03.2023

Протокол засідання наукового гуртка №9 від 07.06.2023

Протокол засідання наукового гуртка №10 від 04.10.2023

Протокол засідання наукового гуртка №11 від 08.11.2023

Протокол засідання наукового гуртка №12 від 28.02.2024

Протокол засідання наукового гуртка №13 від 17.04.2024