Перейти до вмісту

Науковi напрями кафедри


Науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідницьку роботу в галузі міжкультурної комунікації, порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. Основні зусилля колективу кафедри зосереджені на впровадженні інноваційних технологій навчання іноземним мовам, дистанційних форм навчання та дослідження їх ефективності. Результати наукових доробок презентуються на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також публікуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, а також у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз.Кафедра працює над такою загальною темою науково-дослідної роботи: „Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців мовних спеціальностей до міжкультурної комунікації”.

У межах зазначеної теми наукові дослідження викладачів кафедри здійснюється за трьома напрямами:


Дослідження проблем порівняльної професійної освіти:
д-р пед. наук, проф. Бідюк Н.М.,
канд. пед. наук, доц. Садовець О.В.,
канд. пед. наук, доц. Лапшина О.О.,
канд. пед. наук, доц. Орловська О.В.,
канд. пед. наук, доц. Зембицька М.В.


Дослідження новітніх методів та технологій навчання іноземної мови:
канд. пед. наук, доц. Мартинюк О.В.,
д-р пед. наук, доц. Рогульська О.О.,
канд. філол. наук, доц. Дорофєєва О.М.,
канд. пед. наук, доц. Король С.В.,
канд. пед. наук, доц. Лисак Г.О.,
канд. пед. наук, доц. Романова Ю.Я.


Аналіз лінгвопсихологічних основ навчання іноземних мов:
канд. психол. наук, доц. Коваль І.В.


Протягом останніх п’яти років викладачами кафедри опубліковано науково-методичні праці загальним обсягом понад 200 друкованих аркушів. Науково-дослідна робота викладачів відображена у понад 300-ти наукових публікаціях з питань психологічних основ навчання, методики викладання іноземних мов та філології.


Щорічно на кафедрі проводяться наукові конференції, семінари з питань методики та лінгвістики, порівняльної педагогіки. Викладачі також беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.