Перейти до вмісту

Спеціальність 014.02 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Англійська мова і література

Правила прийому до університету у 2024 році

Інформація про акредитацію освітніх програм університету.

Вимоги до мотиваційних листів вступників.

Набір здійснюється на основі наявності повної загальної середньої освіти. Форма навчання – денна, заочна. Тривалість навчання – 4 роки.

Вступники складають Національний мультипредметний тест (НМТ).

Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація – Бакалавр освіти. Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська, німецька)), вчитель англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої освіти.

Кафедра іншомовної освіти і міжкультурної комунікації здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта за освітньо-професійною програмою «Англійська мова і література». Освітньо-професійна програма є акредитованою відповідно до рішення НАЗЯВО від 08.04.2021 р. Термін дії акредитації – 01.07.2026 р. (сертифікат №1242)

Детальніше про умови вступу 2024 р. – на сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету https://pk.khmnu.edu.ua/speczialnosti-os-magistr-dlya-vstupu-na-yaki-potribno-zdavaty-yevi-ta-yefvv/

Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література» (зміст програми див. тут https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/op/b/014-soa-2023.pdf ) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає вивчення таких обов’язкових дисциплін:

ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

• Громадянське суспільство

• Сучасна українська мова

• Педагогіка

• Психологія

• Основи наукових досліджень

• Інформаційні технології в освіті

• Історія зарубіжної літератури

• Теорія і практика перекладу

• Фізичне виховання

ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

• Практична фонетика англійської мови

• Практична граматика англійської мови

• Практичний курс англійської мови

• Практичний курс німецької мови

– Практичний граматика німецької мови

• Вступ до спеціальності

• Методика викладання іноземної мови

• Методика викладання зарубіжної літератури

• Навчально-виховна практика у закладах загальної середньої освіти

• Педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти

Здобувачам вищої освіти забезпечується формування індивідуальної освітньої траєкторії на основі вибору навчальних дисциплін, які пропонуються кафедрою іншомовної освіти і міжкультурної комунікації (https://angl.khmnu.edu.ua/vybirkovi-dysczypliny-kafedry/ ) та іншими кафедрами Хмельницького національного університету. Перелік вибіркових дисциплін поданий у Каталозі вибіркових дисциплін (https://angl.khmnu.edu.ua/vybirkovi-dysczypliny-kafedry/)

Програма практичної підготовки бакалаврів включає навчально-виховну практику у закладах загальної середньої освіти та педагогічну практику у закладах загальної середньої освіти.

Освітня програма «Англійська мова і література» поєднує вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови), зарубіжної літератури, філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з педагогічною практичною підготовкою, що забезпечує можливість викладання у закладах загальної середньої освіти. Програма ґрунтується на сучасних дослідженнях у сфері педагогіки, психології, методики викладання, філології, зарубіжної літератури, перекладу.

Студенти мають можливість брати участь в університетських та всеукраїнських наукових конференціях та семінарах, олімпіадах, отримувати гранти для навчання за кордоном за програмами “Work and Travel” та “DAAD”, удосконалювати мову, спілкуючись із представниками Корпусу Миру.

Форми підсумкової атестації випускників освітнього рівня «Бакалавр» – атестаційний іспит.

Ми в соціальних мережах:

Facebook:  https://www.facebook.com/kafedra.iomk

Іnstagram: https://www.instagram.com/kafedra_iomk/