Перейти до вмісту

Зембицька Марина Володимирівна

Доцент кафедри іншомовної освіти i міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук.

E-mail: marynazembytska@gmail.comzembytskama@khmnu.edu.ua

Профілі:

ORCID ID 0000-0002-6671-9937

Researcher ID: HIK-0164-2022

Scopus Author ID: 57865200700

Google Scholar ID https://scholar.google.com/citations?user=k9dPFV8AAAAJ&hl=en&oi=ao

Освіта: Хмельницький національний університет (2007); перекладач, вчитель англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

2007 – викладач кафедри іншомовної освіти i міжкультурної комунікації

2016 – захист кандидатської дисертації

2018 – доцент кафедри практики іноземної мови і методики викладання

2022 – присвоєння вченого звання доцента кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації

Дисципліни: «Практична фонетика англійської мови», «Теорія і практика перекладу», «Практичний курс англійської мови», «Комунікативна граматика англійської мови», «Англійська для спілкування у ХХІ ст.», «Аналітичне читання».

Професійні та наукові інтереси: фонетика англійської мови, граматика англійської мови, методика викладання англійської мови, порівняльна професійна педагогіка.

Стажування:

1. Наукове стажування для освітян на базі Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW) та Варшавського університету (Uniwersytet Warszawski), Республіка Польща (лютий 2018 р.).

2. Підвищення кваліфікації (стажування) в Ізраїльській незалежній академії розвитку наук, м.Рішон ле Ціон, Ізраїль (жовтень 2019 р.).

3. Наукове стажування «Інноваційні підходи в навчанні та ефективні стратегії презентації. Розвиток академічної кар’єри та підтримка прагнень і потреб студентів» на базі університету Collegium Civitas (м.Варшава, Польща, 12 лютого – 22 березня 2024 р.)

Організаційно-методична діяльність:

– менеджер кафедри в електронному університеті та модульному середовищі ХНУ;

– співвідповідальна за інформаційне забезпечення й оновлення сайту кафедри;

– член організаційного комітету щорічної університетської олімпіади з англійської мови.

Науково-методичний доробок: низка науково-методичних праць українською та англійською мовами (робочі програми, навчальні посібники, методичні вказівки, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України:

Sadovets, O., Martynyuk, O., Orlovska, O., Lysak, H., Korol, S., & Zembytska, M. (2022). Gamification in the Informal Learning Space of Higher Education (in the Context of the Digital Transformation of Education). Postmodern Openings, 13(1), 330–350. https://doi.org/10.18662/po/13.1/399.

Zembytska, M., Romanova, Yu., Chumak, N. (2022). ESL Students’ Perceptions of Error Correction Techniques in Oral Production: A Level-Based Approach. East European Journal of Psycholinguistics, Vol. 9 (1), 315–336. https://doi.org/10.29038/eejpl.2022.9.1.zem

Зембицька М.В., Мазур Ю.Я. Особливості інтерпретації фразеологічних одиниць в процесі викладання дисципліни “Практичний курс англійської мови” / М. В.Зембицька, Ю. Я. Мазур // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. /голов. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – Вип. 14. – С. 82-94.

Zembytska, M., Mazur, Y. Stylistic Features of English Advertising Slogans / M.Zembytska, Y.Mazur //Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць.– Львів, 2018. – № 4. – С.82–91.

Зембицька М.В. Теоретичні аспекти застосування когнітивних технологій у процесі навчання англійської мови / Ю.Я. Романова, М.В. Зембицька // Інноваційна педагогіка, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. – Вип.10, Т.3. – С.52–55.

13. Zembytska, M. Selected problems of industry databases and information infrastructure security / D. Karpisz, A. Kielbus, M. Zembytska // QPI (Quality Production Improvement) Journal, Vol. 1, Issue 1. – 2019. – P. 371-377. – Access mode: https://www.researchgate.net/publication/336388249_Selected_Problems_of_Industry_Databases_and_Information_Infrastructure_Security

Навчальні посібники та монографії:

1. Practise your English : навч. посібник / уклад. Н. Бідюк, М. Горошко, О. Мартинюк та ін.; за заг. ред. Н. М. Бідюк. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 380 с.

2. Zembytska M. Quality and Reliability of Technical Systems: Theory and Practice / A. Goroshko, V. Royzman,. – Kaunas: JVE Book Series, 2018. – 300 p. – (2018 by JVE International Ltd.). – (JVE Book Series on Vibroengineering; Vol. 2). ISSN 2351-5260.

3. Upgrade your English. Практичний курс англійської мови : навч. посіб. / [Н.М. Бідюк, М.В. Зембицька, О.В.Магдюк та ін.]. – Хмельницький, 2019. – 394 с.