Перейти до вмісту

Магістратура 014.02 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Англійська мова і зарубіжна література

Кафедра іншомовної освіти і міжкультурної комунікації здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освітаза освітньо-професійною програмою «Середня освіта. Англійська мова і література».

Освітньо-професійна програма є акредитованою відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 19.12.2022 р. Термін дії акредитації – 01.07.2028 р. Сертифікат №3807: Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Середня освіта. Англійська мова і література

Набір здійснюється на базі освітнього рівня “Бакалавр” спеціальності 014 Середня освіта та освітніх рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» інших спеціальностей. Форма навчання – денна, тривалість навчання – 1,4 роки.

Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація – магістр освіти. Середня освіта (Мова і зарубіжна література (англійська, німецька)), вчитель англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти.

Вступники складають Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – предметний тест з педагогіки та психології.

Детальніше про умови вступу 2024 р. – на сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету https://pk.khmnu.edu.ua/speczialnosti-os-magistr-dlya-vstupu-na-yaki-potribno-zdavaty-yevi-ta-yefvv/

Програма вступного фахового іспиту для навчання за освітньо-професійною програмою магістра «Середня освіта. Англійська мова і література» розміщена тут: https://angl.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/15/014_021_soa.pdf

Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Англійська мова і література» (зміст програми див. тут https://khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/op/m/014-soa-2023.pdf) другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачає вивчення таких обов’язкових дисциплін:

  • Методологія і організація наукових досліджень
  • Педагогіка і психологія профільної та вищої школи
  • Менеджмент в закладах освіти
  • Методика викладання іноземної мови у профільній та вищій школі
  • Література у крос-культурному просторі
  • Сучасна англійська мова
  • Сучасна німецька мова

Магістрантам забезпечується формування індивідуальної освітньої траєкторії на основі вибору навчальних дисциплін, які пропонуються кафедрою іншомовної освіти і міжкультурної комунікації (https://angl.khmnu.edu.ua/zagalna-informacziya-pro-kafedru/) та іншими кафедрами Хмельницького національного університету. Перелік вибіркових дисциплін поданий у Каталозі вибіркових дисциплін (https://angl.khmnu.edu.ua/vybirkovi-dysczypliny-kafedry/)

Програма практичної підготовки магістрантів включає педагогічну та переддипломну практики.

Форми підсумкової атестації випускників освітнього рівня «Магістр» – атестаційний іспит та кваліфікаційна (магістерська) робота.