Перейти до вмісту

Лабораторія комп’ютерної лінгводидактики

Важливість розвитку ІТ компетентностей визнається всіма країнами світу, включаючи Україну. Так, в Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» зазначено, що «розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається одним з пріоритетних напрямів державної політики…», а однією з основних стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні є «забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, зорієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості», що співпадає із стратегічними цілями розвитку систем освіти інших зарубіжних країн.

Лабораторію комп’ютерної лінгводидактики створено у 2012 році при кафедрі іншомовної освіти та міжкультурної комунікації. Лабораторію облаштовано 15 сучасними ПК (AMD Athlon II X2 250, AMD 740G, 2 GB RAM, Philips 19S1SB), мультимедійним телевізором Sony Bravia KDL-46EX521, об’єднаними у «домашню групу» та локальну мережу університету із цілодобовим високошвидкісним доступом до мережі інтернет.

На усіх ПК встановлено ліцензійну ОС Windows 7 Strater (Admin PC – Windows 7 Professional MSDN AA). Усі ПК мають клієнтський доступ до университетского Microsoft Lync Server 2010. Можливості сервера корпоративної комунікації Microsoft Lync Server 2010 та комунікаційної програми-клієнта Microsoft Lync на робочих місцях користувачів дозволяють користувачам спілкуватися один з одним в реальному часі, використовуючи різні види комунікацій: миттєві повідомлення, відео- і голосовий зв’язок, загальний доступ до робочого столу, конференції, передачу файлів, проведення онлайн опитувань, тестів

У контексті навчання студентів кафедри за допомогою технології Microsoft Lync найбільш актуальним та виправданим є можливість організації «Вебінарів». Це технології, які дозволяють повністю відтворити умови колоборативної (спільної) форми організації навчання, а саме семінарського, лабораторного занять, лекцій, на основі використання засобів аудіо-, відео обміну даними й спільної роботи з різноманітними об’єктами, незважаючи на те, що його учасники можуть фізично знаходитися в різних місцях. Таким чином створюється віртуальна «аудиторія», що об’єднує всіх учасників «Вебінару».

Комп’ютеризація лінгвістичних процесів полегшує та удосконалює чимало трудомісткої роботи – укладання словників різних типів – орфографічних, перекладних, синонімів, антонімів, омонімів, переклад стандартизованих текстів, пошук навчальної та наукової інформації, виконання коректорської і редакторської роботи, підтримку масштабних баз даних для найрізноманітніших дослідницьких проектів. Мультимедійний телевізор Sony Bravia KDL-46EX521 використовується як мультимедійна дошка у поєднанні із ПК для перегляду та презентації автентичних матеріалів зарубіжних носіїв мови.