Перейти до вмісту

Дорофєєва Олена Миколаївна

Доцент кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації, кандидат філологічних наук

e-mail: elenadorofeyeva72@gmail.comDorofieievaol@khmnu.edu.ua

Профілі:

Google Scholar ID https://scholar.google.com/citations?user=BrGekuYAAAAJ&hl=ru

ORCID https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8913-806X

Освіта: Ужгородський державний університет (1994), філолог,викладач англійської мови та літератури

Науково-педагогічна діяльність:

1995 – викладач Хмельницького національного університету

2003 – захист кандидатської дисертації

2005 – доцент кафедри іноземної філології

2019 – доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Історія лінгвістичних вчень», «Англомовне академічне письмо», «Ділова англійська мова».

Професійні та наукові інтереси: інформаційно-комунікативні технології, методика викладання англійської мови, сучасний мас-медійний дискурс, лінгвопрагматика.

Стажування:

Підвищення кваліфікації у літній школі професійного розвитку викладачів Teacher Development Summer School, організованій British Council Ukraine, у період з 1.07 по 7.07.2017 р. у м. Львів.

Підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти», Хмельницький, 13.02–31.05.2018 р., свідоцтво ХМ 02071234/049

Науково-громадська діяльність:

– керівник Центру підготовки до Кембриджських екзаменів при Хмельницькому національному університеті

– член Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL Ukraine)

– член оргкомітету щорічного міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».

Науково-методичний доробок: понад 50 науково-методичних праць українською та англійською мовами (колективні монографії, робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Дорофєєва О. М. Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови / О.М. Дорофєєва // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, ХНУ, 2016. – Вип. 12. – С. 55–58.

Дорофєєва О. М. Концептуальна метафора у сучасному англомовному політичному дискурсі / О. М. Дорофєєва // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, ХНУ, 2017. Вип. 13. – С. 26–30.

Дорофєєва О.М. Продуктивні моделі утворення авторських новотворів у сучасній англомовній пресі / О.М. Дорофєєва, О. О. Комочкова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, ХНУ, 2019. – Вип. 15. – С. 22–26.

Комочкова О., Дорофєєва О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з лінгвістики у Великій Британії / Актуальні питання іноземної філології. – 2018. – Вип. 9. – С. 100-106. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8060

Komochkova О. , Dorofeyeva O. Organizing Educational Activities of Future Linguists: the Innovative Experience of the UK / New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : collective monograph. – Riga, Latvia : Bultija Publishing, 2019. – P. 209-228. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8484

О. О. Лапшина, О. М. Дорофєєва Зміст професійної підготовки фахівців з лінгвістики в університетах Великій Британії / О. О. Лапшина, О. М. Дорофєєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2020. – Вип. 2 (49). – C. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10572

Status in Social Networks as a Speech Genre Formanova, S., Gusak, L., Vorobiova, T., Savchuk, R., Dorofieieva, O., & Smalko, L. (2021). Status in Social Networks as a Speech Genre. Postmodern Openings, 12(1), 128-140. doi: 10.18662/po/12.1/250 http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10682

Dorofeyeva O. TED TALKS AS A GREAT INTERNET TOOL FOR TEACHING ENGLISH // Current issues, achievements and prospects of Science and education. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece 2021. Pp. 135-138. URL: https://eu-conf.com.