Перейти до вмісту

Лапшина Ольга Олександрівна

Доцент кафедри іншомовної освіти i міжкультурної комунікації, кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: lapshynaol@khmnu.edu.ua

Профілі:

Google Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=pfg-v58AAAAJ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7387-1729

Освіта: Хмельницький національний університет (2014), магістр філології, викладач англійської мови і зарубіжної літератури, вчитель німецької мови

Науково-педагогічна діяльність:

2015 – викладач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2018 – захист кандидатської дисертації

2018 – старший викладач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2019 – доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2020 – присвоєння вченого звання доцента


Дисципліни: «Практична граматика англійської мови», «Практичний курс англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Основи прикладної лінгвістики», «Основи лінгвістичного аналізу тексту».


Професійні та наукові інтереси: інформаційно-комунікативні технології, методика викладання іноземної мови, порівняльна професійна педагогіка.


Стажування:

1. Курси психолого-педагогічного циклу для викладачів університету відповідно до наказу від 15.06.2017р. №234-КП

2. Літня школа професійного розвитку викладачів іноземних мов Teacher Development Summer School, організована British Council Ukraine, у період з 1.07 по 7.07.2017 р. (м. Львів) відповідно до наказу від 01.09.2017р. №169-КП;

3. Стажування у Західно-Фінляндському коледжі у м. Гуйттінен (Фінляндія) у період з 2.12.2018 по 8.12.2018 р., наказ № 294-КП


Науково-громадська діяльність:

– технічний секретар наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка»

– член оргкомітету щорічного міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».

– член колективу Ресурсного центру освіти дорослих на базі кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка


Науково-методичний доробок: понад 30 науково-методичних праць українською, англійською мовами (колективні монографії, навчально-методичний посібник, робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті та матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:


Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, та у фахових наукових виданнях України:

Komochkova O., Bidyuk N., Ikonnikova M. Overview of professional education of linguistics students at universities of Great Britain. Advanced Education. 2018. – Is. 9. – P. 5–10. (WOS) http://ae.fl.kpi.ua/article/view/110921


Komochkova O., M. Ikonnikova. Modern Online Platforms and Digital Technologies in Teaching Linguistics in the US Higher Education Practice / Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Volume 73. – Issue 5. – P. 125–134. (WOS) https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2548


Komochkova O., Androshchuk I. Androshchuk I. Building the Content of Teacher Training in the Context of Education for Sustainable Development / Revista Romneasc pentru Educaie Multidimensional. – 2020. – Volume 12. – Issue 1. – Sup. – 1. – P. 19-36. (WOS) https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2576


Lapshyna, O., Alieksieieva, S., Yershova, L., Kravets, S., & Odnoroh, H. (2021). Self-education and self-management to develop entrepreneurship competence in future professionals. SHS Web of Conferences: Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021), 104 (2021), Article 03002. (WOS) https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403002


Lapshyna, O., Medynska, A., Vasylenko, O., Krasnopera, T., Necheporuk, Y., & Bondarenko, O. (2022). The Problem of Interactive English Language Learning in Distance Mode. Postmodern Openings, 13(3), 267-283. (WOS)https://doi.org/10.18662/po/13.3/489


Komochkova О., Ikonnikova M. Professional competency of linguists: the UK experience / Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw : BMT Erida Sp. z o.o, 2019. – Pt. 1. – P. 475-487. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8059


Komochkova О., Dorofeyeva O. Organizing Educational Activities of Future Linguists: the Innovative Experience of the UK / New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : collective monograph. – Riga, Latvia : Bultija Publishing, 2019. – P. 209-228. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8484


Комочкова О., Дорофєєва О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з лінгвістики у Великій Британії / Актуальні питання іноземної філології. – 2018. – Вип. 9. – С. 100-106. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8060


Комочкова О. Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. – 2017. – Вип. 13. – С. 55–61. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6656


Навчальний посібник:

Комочкова О. О. Основи прикладної лінгвістики: вступ до спеціальності : навч. посібник / О. О. Комочкова, Н. М. Бідюк. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 191 с.


Методичні розробки:

1. Practical English Grammar = Практична граматика англійської мови : методичні рекомендації до самостійної роботи в умовах дистанційного навчання для студентів спеціальностей 014 «Середня освіта», предметна спеціальність 014.02 «Середня освіта. Мова та література (англійська)»; 014 «Середня освіта», предметна спеціальність 014.02 «Середня освіта. Мова та література (українська)» та 035 «Філологія», предметна спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика» / уклад.: О. О. Лапшина, О. М. Дорофєєва. Хмельницький : ХНУ, 2020. 32 с. (англ., укр.).


2. Практичний курс англійської мови: контрольні завдання з практичного курсу англійської мови для студентів спеціальностей «Середня освіта. Англійська мова і література», «Філологія. Прикладна лінгвістика», «Середня освіта. Українська мова та література. Англійська мова» OР «Бакалавр» / О. М. Дорофєєва, О.О. Лапшина, О.В. Тарасова. Хмельницький: ХНУ, 2021. 74 с. (англ.).


3. Методика викладання іноземної мови : методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 014 «Середня освіта», предметна спеціальність: 014.02 «Середня освіта. Мова та література (англійська)»; додаткова предметна спеціальність: 014.02 «Середня освіта. Мова та література (німецька)» / уклад.: Н. М. Бідюк, О. О. Лапшина. Хмельницький : ХНУ, 2021. 39 с.